30 czerwca 2023
Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Muzycznego "Ocalić od Zapomnienia" informuje, iż przyjął rezygnację pana Marka Lewandowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Zarządu. Obecnie skład Zarządu tworzą: • Romuald Papierkowski - przewodniczący Zarządu • Marek
28 marca 2023
W dniu 22 marca 2023 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Łódzkiego Stowarzyszenia Muzycznego "Ocalić od zapomnienia". Podczas Walnego zgromadzenia omówiono dokonania Stowarzyszenia w ostatnich 5 latach, podziękowano ustępującemu Zarządowi i

Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne

"Ocalić od zapomnienia"

 

Siedziba : ul.Próchnika 17     90 - 708 Łódź

tel: 531 908 063      email: muzyka.lsm@gmail.com

numer konta : 92 1240 3073 1111001078665182  Bank Pekao SA.

O NAS