Jesteśmy Łódzkim Stowarzyszeniem Muzycznym,, Ocalić od zapomnienia ", które powstało w 2015 roku i zostało zarejestrowane w Urzędzie Miasta Łodzi jako stowarzyszenie zwykłe w 2018 roku.

Głównymi celami naszej działalności jest organizowanie   koncertów ,    występów muzyków , zespołów ,spotkań z  publicystami  i projekcji filmowych mających na celu upamiętnienie wszystkich , którzy przyczynili się do stworzenia łódzkiego środowiska muzycznego.

Nasza działalność jest prowadzona na podstawie porozumienia zawartego z Łódzkim Domem Kultury ul. Traugutta 18 w wyniku którego ŁDK udostępnia salę widowiskową na ok 230 miejsc,obsługę oświetleniową ,nagłośnienie oraz pomoc organizacyjną podczas wybranych wydarzeń artystycznych.

W 2018 r. zostaliśmy objęci patronatem Urzędu Marszałkowskiego.

W dniu 26.10. 2018 roku odbył się koncert inauguracyjny zatytułowany

Tribute to Big Bit , którego 150% frekwencja udowodniła wielką potrzebę działań promujących związki międzypokoleniowe w środowisku muzycznym.

Zgodnie z Art.42 .ust.2 i 3 Ustawy o Stowarzyszeniach, środki finansowe na naszą działalność pochodzą wyłącznie ze składek członkowskich, darowizn, dotacji oraz ofiarności publicznej .

 

Aktualny skład zarządu : 

Prezydium

ROMUALD PAPIERKOWSKI- Prezes

strategia, koordynacja projektów

MAREK SKŁADOWSKI - Wiceprezes

media, internet, promocja

MAREK LEWANDOWSKI -Wiceprezes

kierownictwo artystyczne i organizacyjne koncertów

 

Członkowie Zarządu

ANDRZEJ PIETRZAK, JERZY STĘPKOWSKI , JÓZEF JANECKI , ALFRED SŁOTKOWICZ.   

O NAS

Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne

"Ocalić od zapomnienia"

 

Siedziba : ul.Próchnika 17     90 - 708 Łódź

tel: 531 908 063      email: romano63@op.pl

numer konta : 94 1240 3073 1111001078665182  Bank Pekao SA.