Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne

"Ocalić od zapomnienia"

 

Siedziba : ul.Próchnika 17     90 - 708 Łódź

tel: 531 908 063      email: muzyka.lsm@gmail.com

numer konta : 92 1240 3073 1111001078665182  Bank Pekao SA.

30 czerwca 2023
Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Muzycznego "Ocalić od Zapomnienia" informuje, iż przyjął rezygnację pana Marka Lewandowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Zarządu.
Obecnie skład Zarządu tworzą:
• Romuald Papierkowski - przewodniczący Zarządu
• Marek Składowski - wiceprzewodniczący Zarządu
• Andrzej Pikierski - członek Zarządu
Zarząd wspomagają:
• Janusz Marciniak - menadżer d/s sponsoringu
• Ewa Kałużna - sekretarz.
W związku z powyższym, w sprawach organizacyjnych i wszelkich innych prosimy o kontakt z przewodniczącym Zarządu, Romualdem Papierkowskim, tel. 531 908 063, lub poprzez messengera, a także naszą stronę https://www.lodzkiestowarzyszeniemuzyczne.pl/kontakt

 

 

Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia