Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne

"Ocalić od zapomnienia"

 

Siedziba : ul.Próchnika 17     90 - 708 Łódź

tel: 531 908 063      email: muzyka.lsm@gmail.com

numer konta : 92 1240 3073 1111001078665182  Bank Pekao SA.

23 czerwca 2023
21 czerwca 2023 odbyło się najbardziej prestiżowe wydarzenie muzyczne, zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Wielka Gala Muzyczna "Kocham swoje miasto - Łodzianie łodzianom" została zorganizowana przez Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne Ocalić od Zapomnienia, partnerem strategicznym był Teatr Muzyczny w Łodzi, a sponsorem głównym Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
MEDALE "ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS"
Podczas gali wręczone zostały Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" z rekomendacji naszego Stowarzyszenia. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył je sekretarz stanu Jarosław Sellin.
Medalami zostali uhonorowani:
Złote Medale:
Sławomir Kowalewski
Marian Lichtman
Michał Urbaniak (nieobecny na uroczystości)
Srebrny Medal:
Andrzej Frajndt
Brązowe Medale:
Lesław Białecki
Tomasz Gołębiewski
Włodzimierz Gulgowski
Paweł Rurak-Sokal
Andrzej Nebeski
Andrzej Rybiński
Janusz Koman (nieobecny na uroczystości).
Gratulacje!
Zarząd i członkowie Stowarzyszenia dziękują wszystkim partnerom, sponsorom i artystom, za wsparcie gali i udział w wydarzeniu, a publiczności za liczne przybycie.
Wielka Gala Muzyczna "Kocham Swoje Miasto - Łodzianie Łodzianom"