Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne

"Ocalić od zapomnienia"

 

Siedziba : ul.Próchnika 17     90 - 708 Łódź

tel: 531 908 063      email: muzyka.lsm@gmail.com

numer konta : 92 1240 3073 1111001078665182  Bank Pekao SA.

07 października 2020

Kochani !!!

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu koncertu charytatywnego "Gramy dla Stana Borysa". Po pokryciu kosztów związanych z organizacją wydarzenia, udało nam się zgromadzić kwotę 13250zł i przekazać te pieniądze dla Stana Borysa, na konto Fundacji wskazanej przez niego. 

Życzymy naszemu wspaniałemu Koledze dużo zdrowia. Mamy nadzieję, że zgromadzone środki pozwolą przyspieszyć proces rehabilitacji Stana i jego powrót do życia artystycznego. 

Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Muzycznego "Ocalić od zapomnienia"

 

Trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dla Stana Borysa !!!!