Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne

"Ocalić od zapomnienia"

 

Siedziba : ul.Próchnika 17     90 - 708 Łódź

tel: 531 908 063      email: muzyka.lsm@gmail.com

numer konta : 92 1240 3073 1111001078665182  Bank Pekao SA.

30 sierpnia 2020

Wice Prezes naszego stowarzyszenia Marek Lewandowski udzielił wywiadu telewizji  Toya. Całość wywiadu możecie Państwo wysłuchać pod adresem:

http://tvtoya.pl/catchuptv/show/co_jest_grane_w_lodzi,21924

 

 

O koncercie "Gramy dla Stana Borysa" w Telewizji TOYA