Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne

"Ocalić od zapomnienia"

 

Siedziba : ul.Próchnika 17     90 - 708 Łódź

tel: 531 908 063      email: muzyka.lsm@gmail.com

numer konta : 92 1240 3073 1111001078665182  Bank Pekao SA.

06 maja 2020

Nowy Projekt Łódzkiego Stowarzyszenia Muzycznego 

„Ocalić od Zapomnienia”

 

 

Wypełniając nasze zadania statutowe, wychodzimy z nową propozycją utworzenia na terenie Łodzi miejsca o szczególnym znaczeniu kulturowym dla naszego Regionu – „Galerii Łódzkich Sław Muzycznych”.

 

Celem tego przedsięwzięcia jest upamiętnienie i uhonorowanie wybitnych twórców oraz muzycznych osobowości artystycznych naszego Miasta - kompozytorów, autorów tekstów, piosenkarek i piosenkarzy, muzyków a także zespołów muzycznych – wszystkich aktualnie tworzących, jak i tych którzy niestety odeszli.

 

Twórcy historii muzyki stworzonej na Ziemi Łódzkiej, nie mogą ze względu na oddalenie czasowe od powstania ich dzieł ulegać zacieraniu się w pamięci społecznej, lub popadać w zapomnienie, ponieważ są nierozłączną częścią naszego muzycznego dziedzictwa kulturowego.

Nasze miasto jak rzadko które w Polsce może być dumne, że wydało tak niezwykłą ilość artystów i wykonawców. Wystarczy wymienić kilka zespołów: Melomani, Polanie, ABC Andrzeja Nebeskiego, Vox Gentis , Quorum,Trubadurzy, No To Co, Ich Troje, Rezerwat, Varius Manx, Blue Cafe, Normalsi, Coma - a lista jest o wiele dłuższa.

Łodzianami lub osobami związanymi z Łodzią są również takie osobistości, jak: Teresa Żylis - Gara, Marek Sart, Henryk Debich, Michał Urbaniak, Janusz Koman, Michał Wiśniewski, Marek Jackowski, Andrzej Rybiński, Kazimierz Kowalski, Krystyna Giżowska,Bogusław Mec, Krzysztof Cwynar, Janusz Gust, Bohdan Gadomski i wiele innych.

 

„Galeria Łódzkich Sław” stanie się więc miejscem niezwykle ważnym - poprzez przypomnienie i uhonorowanie łódzkich twórców i wykonawców, przyczyni się do podniesienia świadomości znaczenia ich artystycznych dokonań. Zainteresuje wartościami płynącymi z obcowania z kulturą, a w szczególności z jej tradycjami powstałymi na Ziemi Łódzkiej.

 

Podejmujemy już odpowiednie kroki zmierzające do realizacji naszego Projektu, kontaktując się z odpowiednimi władzami naszego miasta, jak również z innymi podmiotami mogącymi pomóc w kwestii sfinansowania przedsięwzięcia.

O szczegółach takich jak lokalizacja, szata graficzna i wielu innych poinformujemy wkrótce.

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

Nowy Projekt  - Galeria Łódzkich Sław Muzycznych