Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne

"Ocalić od zapomnienia"

 

Siedziba : ul.Próchnika 17     90 - 708 Łódź

tel: 531 908 063      email: muzyka.lsm@gmail.com

numer konta : 92 1240 3073 1111001078665182  Bank Pekao SA.

28 marca 2023

W dniu 22 marca 2023 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Łódzkiego Stowarzyszenia Muzycznego "Ocalić od zapomnienia". Podczas Walnego zgromadzenia omówiono dokonania Stowarzyszenia w ostatnich 5 latach, podziękowano ustępującemu Zarządowi i  wybrano władze Stowarzyszenia na nową kadencję. Omówiono także plany pracy na kolejne lata. 

 

Nowy Zarząd został wybrany w następującym składzie: 

 

Romuald Papierkowski - Przewodniczący Zarządu 

Marek Lewandowski - Wiceprzewodniczący Zarządu 

Marek Składowski - Wiceprzewodniczący Zarządu 

Andrzej Pikierski - Członek Zarządu 

 

Menedżer ds. Sponsoringu - Janusz Marciniak 

 

Nowe władze Stowarzyszenia