Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne

"Ocalić od zapomnienia"

 

Siedziba : ul.Próchnika 17     90 - 708 Łódź

tel: 531 908 063      email: muzyka.lsm@gmail.com

numer konta : 92 1240 3073 1111001078665182  Bank Pekao SA.

25 marca 2023

Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne „Ocalić od zapomnienia zostało zarejestrowane w Urzędzie Miasta Łodzi jako stowarzyszenie zwykłe w 2018 roku.

Jesteśmy pozarządową organizacja pożytku publicznego o charakterze non profit.

Głównymi celami działalności Stowarzyszenia jest upamiętnianie wszystkich, którzy przyczynili się do stworzenia łódzkiego środowiska muzycznego lub w jakikolwiek inny sposób wzbogacili jego dorobek.

Czynimy to poprzez organizowanie koncertów i występów sławnych artystów, muzyków i zespołów, organizujemy projekcje filmowe oraz spotkania z publicystami i autorami książek, projektujemy tablice pamiątkowe wybitnych osobowości muzycznych naszego miasta i doprowadzamy do realizacji ich rozmieszczania.

W części koncertowej nasza działalność jest prowadzona we współpracy Łódzkim Domem Kultury na podstawie zawartego porozumienia.

ŁDK udostępnia Stowarzyszeniu salę widowiskową na ok. 230 miejsc, obsługę oświetleniową, nagłośnienie oraz pomoc organizacyjną. podczas wybranych wydarzeń artystycznych, a także udostępnia pomieszczenie na prowadzenie działalności statutowej.

Stowarzyszenie w celu realizacji wydarzeń kulturalnych tworzy scenariusze koncertów, zapewnia obsadę artystyczną, dba o poziom wykonawczy, a w przypadku koncertów charytatywnych upublicznia na portalach społecznościowych oraz na własnej stronie internetowej osiągnięte wyniki.

W 2018 r. zostaliśmy również objęci patronatem Urzędu Marszałkowskiego.

W dniu 26.10. 2018 roku odbył się koncert inauguracyjny zatytułowany

„Tribute to Big Bit”, którego 150% frekwencja udowodniła wielką potrzebę działań promujących związki międzypokoleniowe w środowisku muzycznym.

Program ten zapoczątkował serię koncertów i innych zdarzeń związanych z kulturą naszego miasta, które odbyły się w kolejnych latach 2019 / 2020 – zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce „Wydarzenia”

Program ten zapoczątkował serię koncertów i innych zdarzeń związanych z kulturą naszego miasta, które odbyły się w kolejnych latach 2019 / 2020 – zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce "Wydarzenia".

 

 

Nasze Stowarzyszenie