Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne

"Ocalić od zapomnienia"

 

Siedziba : ul.Próchnika 17     90 - 708 Łódź

tel: 531 908 063      email: muzyka.lsm@gmail.com

numer konta : 92 1240 3073 1111001078665182  Bank Pekao SA.

15 stycznia 2021

 Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne „Ocalić od Zapomnienia” wystąpiło do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o przyznanie medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” wybitnym łódzkim muzykom Michałowi Urbaniakowi, Andrzejowi Nebeskiemu oraz charyzmatycznej postaci polskiego rocka Markowi Piekarczykowi.

 W dniu 8 grudnia 2020 r Minister Kultury zaopiniował pozytywnie nasz wniosek i przyznał medale naszym kandydatom. Sposób i termin ich wręczenia pozostawiono w gestii naszego Stowarzyszenia.

Chcąc nadać temu wydarzeniu właściwą rangę  , postanowiliśmy zorganizować uroczystą galę w formie widowiska artystycznego, podczas którego Minister lub jego przedstawiciel dokona wręczenia odznaczeń, a uhonorowani artyści wykonają wraz ze swoimi zespołami krótkie recitale.

  Będzie to połączenie przepięknej ceremonii doceniającej osiągnięcia i twórczość tych wybitnych postaci, ze wspaniałym koncertem z ich bezpośrednim udziałem.

Uroczystość planujemy zrealizować na przełomie marca i kwietnia, w Sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury, w pierwszym możliwym terminie,  w zależności od sytuacji pandemicznej

Ze względu na doniosłość wydarzenia, podjęliśmy starania aby uroczystość i koncert były relacjonowane przez TVP Łódź lub TVP Kultura, a całość została objęta patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.

Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne „Ocalić od Zapomnienia” będące organizacją pożytku publicznego o charakterze „non-profit' serdecznie zaprasza do współpracy wszelkie chętne podmioty mogące wspomóc nasze przedsięwzięcie, czy to w formie organizacyjnej czy też finansowej.

 

Z pozdrowieniami -

 

 

Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Muzycznego „Ocalić od Zapomnienia”

 

Gala wręczenia medali "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"